Muốn biết thêm về pin, đọc các bài trong đây

http://batteryuniversity.com/
Các hãng chỉ bảo đảm (warranty) pin cho máy thường có 1 năm nhưng cho máy business đến 3 năm. Khoảng tháng 7 năm rồi,...