Mình cũng đang cần mua 2 cặp hồng yến. Anh em trên diễn đàn có chia lại mình với. Điện thoại của mình 0916385538 Hùng
f