anh Công chỉ được cái nói đúng, mà bữa đó hình như hắn dùng đến 2 cái case,1 cái làm ghế, 1 cái làm bàn.