1 cái "ngu" mà bác ko nhận ra là đã cheat thì ko bao giờ bền đc :D Và quan trọng là quên đi các khóa học dạy này nọ đi.Nếu nó Ok thì họ kéoae,bạn bè làm rồi chứ cái gì "hay ho" ở VN mà Public thì nát...