Tóm lại tự mình phải làm nhiều thôi, chứ cái gì cũng phải mất tiền học