Trước đây đi học mà bị trượt phải thi lại thì đã từng mất tiền ngu. Giờ đi làm kiếm tiền tiền online cũng mất tiền ngu khá nhiều. Giờ mình xin điểm lại để giúp cảnh báo chính mình và mong các bác...