làm mmo mà bác muốn hỏa tốc, không kiên nhẫn chút nào thì sao mà không thấy ngu :D :D.