Hổng biết già TOM còn hình không?
Thôi bon chen tí... :)

Mí cái này được tạo ra trong vòng 1 giờ, số lượng thợ xây không giới hạn (càng nhiều thì càng rối) và không dùng bất cứ vật hỗ trợ nào...