Bên cạnh đó, khi chơi Câu Đố Hại Não, bạn có thể:
- Cho phép trả lời và tính % trả lời đúng
- Chia sẻ qua tin nhắn, facebook, messenger, twitter, skype, ...
- Tìm theo tên câu hỏi hoặc nội dung...