Các bác nên xem mấy kênh như Discovery hay National Geographic ấy, coi thê thao trên Fox cũng dc, luyện nghe