trung tâm nhiều quá nên mỗi lần lỡ để thông tin ở chỗ nào thì gọi quá trời đất luôn , mình chỉ thấy có anh ngữ ILI là ít gọi nhất thôi, m đến đăng ký test thử tới ngày khai giảng gọi 1 lần m ok là...