quan điểm cá nhân mình nghĩ học tiếng anh là cần thoải mái, tiếng anh giao tiếp cần nói được nhiều, cần sự gắn kết tốt giữa học viên và giáo viên, nên nên tìm những trung tâm nhỏ thì học với thầy cô...