Mình học hết khóa của OLS (Không Gian) mới thấy thấm thía: không phải cứ bỏ tiền nhiều ra là hiệu quả. Tìm người nước ngoài để nói chuyện, mình tự nhũ mình sẽ tự tin nói là giỏi thôi. Mình cũng bỏ...