Học về chương trình Anh văn giao tiếp xem như thế nào nhé, mình thấy có nhiều người phản hồi tốt về trung tâm lắm luôn á, ngoài chương trình học chất lượng thì học phí trung tâm cũng khá hạ dẻ nữa,...