Công thức của mình: thi thử + học thử. Thi thử để biết trình tới đâu, còn thiếu gì, học thử để biết giáo trình và cách dạy có đúng và hợp với mục tiêu của mình đưa ra hay không. Có như vậy thì tránh...