Đại ca à cho em 1 chân với :D
Có cần phải giới thiệu nữa không ? ^^
---------------------------------------------------
Tên : Tương Hải Nam (:D)
Địa chỉ : số 5-1 "ngõ" Đặng Tiến Đồng Hà Đông...