Giờ chỗ học nhiều mà, mấy anh chị em trên 4 rum cũng giới thiệu quá trời kìa, có thời gian thớt bỏ công đi tìm hiểu xem sao. Học cho bản thân nên đừng lười nhát nhé. Có thể lúc mới học thì khó khăn...