theo như chủ top đăng bài so sánh giữa các trung tâm thì tớ sẽ chọn SEAMEO hoặc ILI, vì 2 chỗ này học phí ổn và chất lượng khá tốt