Mình và mấy đứa bạn mình học bên anh ngữ TOME ak, giáo viên giảng dạy nhiệt tình thoải mái lắm. Học phí ưu đãi nhiều lắm ak. Có thêm ưu đãi nhóm tới 15%, được giảm học phí khá nhiều luôn ak. Tuy vậy...