Câu hỏi của mình khi mới bước chân SG, mục tiêu phải nghe nói giao tiếp được bằng tiếng anh, nhưng việc tìm trung tâm hay chổ học không dễ chút nào, rất nhiều trung tâm QC trên tivi rất hấp dẫn nhưng...