Cho mình tham gia với. Mặc dù bít rất ít về game logic nhưng phần effects và coding thì chắc tàm tạm mình bít chút chút về C++,java. Delphi thì chỉ biết code sơ sơ thui, nhưng nếu học chắc cũng được....