quangvinh_ph@yahoo.com
Q9 TPHCM
Đã viết vài game 3D nhỏ bằng OpenGL với C#.
Delphi die rùi, nên tui cũng bỏ nó rùi. Ai thích C# nào, tui cung cấp tài liệu từ A đến Z?