Tìm kiếm:

Type: Posts; User: vienfmituytin; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Chức năng, lợi ích của chuỗi cung ứng Fmit

  Một chuỗi cung ứng được thiết kế tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích đáng kể như:

  Khỏa lấp một cách hữu hiệu khoảng trống giữa nguồn cung với nhu cầu cuối cùng
  Nhà sản xuất bố trí cơ sở sản xuất tại vị...
 2. Mục đích, mục tiêu của tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng

  Trong vận hành chuỗi cung ứng, tiến độ tổng thể giúp:

  Liên kết kế hoạch sản xuất ở cấp độ dòng sản phẩm
  Tạo ra kế hoạch ưu tiên (ngày, số lượng) cho từng sản phẩm sản xuất
  Cơ sở để tính kế hoạch...
 3. Quy trình quản lý tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng

  Quản lý tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng là công việc quan trọng và cần thiết mà mỗi nhà quản lý cần phải nắm để đảm bảo được các mục tiêu đề ra. Theo đó, quản lý tiến độ tổng thể được...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3