hmm..ấn tượng con VGA... :D
mà khi các anh chạy 3dmark này thì..có khử răng cưa AA/AF không vậy?