Chuyến tình nguyện xanh của Trường ĐH Kinh Tế đã giúp tôi học hỏi rất nhiều về cuộc sống, giúp tôi mạnh mẽ, tự lập, tôi rất vui khi được giúp gì đó có ích cho xã hội.