Chương trình 𝐓𝐡𝐮ê 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐭ặ𝐧𝐠 𝐪𝐮à còn kéo dài đến ngày 𝟑𝟎/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐, đây là cơ hội để bạn có thể sở hữu cho riêng mình một máy chủ Dell R630 dạng rack 1U chất lượng, với 24 Slots ram, 2 slots gắn CPU...