Như tiêu đề, mình cần một bạn edit phần mềm mã nguồn mở viết bằng C++
- Chỉnh sửa hiệu ứng và thêm cái check box tùy chọn hiệu ứng.
code: https://github.com/kosua20/MIDIVisualizer
Hiệu ứng như...