Trong bất kỳ một cuộc hội thoại giao tiếp bằng tiếng Anh nào, chắc hẳn bạn đã sử dụng từ “you” và “me”. Nhưng bạn có biết trong danh sách những từ tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất thì

– “You” chỉ...