Em vào tít mù không sao cả bác ơi. Em dùng gói 20mb - 200k/tháng thôi, tít lim luôn. Phê lắm