Mình dùng vẫn ổn định mà bạn , có thấy hiện tượng gì xảy ra đâu ?