Tùy từng khu vực hạ tầng mỗi nơi thôi bạn ơi. Có khu vực viettel khỏe, có khu vực FPT lại khỏe và ngược lại... Như nhà mình đang dùng FPT đây, gói cước 27mbps mà cảm thấy yếu kinh khủng, toàn bị bóp...