đúng rồi. sao bạn không chuyển sang dùng dịch vụ của www.gate2vn.net đi (http://www.diendantinhoc.com/showthread.htm?t=26404)