Trước cậu mình cũng đi bán bảo hiểm, 2 tháng sau trụ không nổi, rủ người nhà người thân tham gia mà chạy không đủ hợp đồng