Mình có 2 câu hỏi vì chưa hình dung rõ công việc này:
- Là đi bán bảo hiểm và vay tài chính tiêu dùng phải không bác?
- Muốn các mục 1 trở đi thì phải mua sản phẩm để thành đại lý giống như các...