Trước 2010 ddth đông có khi còn hơn Voz, nhưng có lẽ ko dc bảo trì server nên lịm luôn. Post sau 14 năm vào lại thấy mình già ghê gớm.