Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đổ dồn tập trung sự chú ý cho màn hình quảng cáo chân đứng để quảng bá mở rộng thương hiệu. Vậy loại màn hình này có điểm gì nổi bật hơn những loại màn hình khác?