e đồng ý với ý kiến của bác,nghe nhạc tết mới có không khí tết chứ