Đúng là bảo sao em chời mail để xác nhận mãi mà không thấy :v