Từ ngày vớ được bài này, nghe hoài chẳng chán mà gần 1 năm rồi

http://www.youtube.com/watch?v=dlPjxz4LGak

Dire Straits - Money For Nothing (Live At Knebworth)
Now look at them...