Giờ bọn trẻ chắc chủ yếu làm Youtube, Streamer là chính. Mấy đứa làm web nữa nhỉ