thử coi nick được thành lập từ năm nào :D, lâu quá mốc hết rồi
4rum ko phải đi xuống mà là ko còn ai chia sẻ nữa từ 2010 trở về sau mọi thứ bị biến thành $ hết, ko còn cái thời cái gì cũng share như...