Admin bán site thì hú mình. Được giá hốt luôn, chứ để ko tàn tạ quá.