1 phiếu cho bb classic, dùng thích hơn, nhìn cũng sành điệu hơn nữa.