Muốn thành dan edit code đó cũng chẳng phải đùa!
Không biết gọi là lập trình website trên nền joomla có hợp lí hơn không :D
Quay lại chủ đề chính :). Bữa giờ thấy có vài mẩu đăng tuyển lập trình...