vẫn có khá nhiều bạn không hiểu về Joomla và lập trình Joomla. thật đáng buồn!