Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến Seo ! Mình thấy domain tên miền có tuổi đời cũng rất quan trọng !