tui thấy rung cũng tê hết đùi mà bác, để trên bàn tiếng nó rung ở trước nhà con nghe mà, chắc con e72 của bác bị "rung xì ke" rùi á.