Tìm kiếm:

Type: Posts; User: Nhawe; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Khi TLog tăng thì khả năng là có job nào đó đang...

  Khi TLog tăng thì khả năng là có job nào đó đang load dữ liệu, vd như dùng bulk load.
  Nếu DB của bác không ở chế độ Single Mode, thì bác phải backup transaction log trước khi có thề Shrink nó lại...
 2. Nếu database của bạn ko cần đến mức "Point in...

  Nếu database của bạn ko cần đến mức "Point in time recovery", thì bạn nên set Recovery Mode=Simple
  như vậy transaction log sau khi kết thúc transaction sẽ tự release.

  Ngoài ra bạn cũng có thể...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2