key làm gì cho lằng nhằng. dùng WPS Office nhé, miễn phí