Download phiên bản Open Office FREE dùng y chang như MS Office mà không cần phải activate hay nói tòm là không phải ***** lậu gì hết.